Privacy Statement

Thanks for the Trip respecteert jouw privacy en die van al haar gebruikers en zal zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke gegevens en die van anderen. Thanks for the Trip houdt zich zowel aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG), de Telecommunicatiewet als aan alle andere eventuele van toepassing zijnde wetten en regels met betrekking tot privacy. Deze Privacy Statement is gebaseerd op het Privacy Statement van Veilig Internetten, een initiatief van de Overheid. Lees het Privacy Statement goed door voordat je gebruik maakt van het Thanks for the Trip platform. Dit Privacy Statement is van toepassing op alle gebruikers van het Thanks for the Trip platform en zijn onderdeel van de Algemene Voorwaarden van Thanks for the Trip.

Dit Privacy Statement is opgesteld door Thanks for the Trip (“Thanks for the Trip”), Hemmerweg 10, 1768BR te Barsingerhorn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90705343. Deze Privacy Statement hebben betrekking op het gebruik van het “platform”, ook wel “website” genoemd van Thanks for the Trip. 

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken 

Thanks for the Trip verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

• Het informeren van een Local over de boeking van jouw trip.
• Het afhandelen van jouw betaling.
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
• Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
• Je te informeren over trips waarvan we denken dat ze jou aanspreken.
• Om jou een nog betere ervaring te bieden door het verbeteren van de dienstverlening van Locals en onszelf.
• Thanks for the Trip analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
• Thanks for the Trip verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Thanks for the Trip verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/ of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. 

• Om te weten wie een boeking maakt en om de Local(s) hierover te informeren, verwerken wij basisinformatie van jou en eventuele andere Guests zoals je naam, adresgegevens, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, gebruikersnaam en wachtwoord. Het kan zijn dat je persoonlijke informatie zoals bijvoorbeeld dieetwensen, wat je uit een Trip wilt halen of medische gegevens van jezelf of van een eventuele andere Guest deelt als jij denkt dat deze informatie relevant is voor de uitvoering van de Trip die jij geboekt hebt.  Door het delen van persoonsgegevens van andere Guests, bevestig je dat je de bevoegdheid hebt om deze gegevens te delen. 

• Om de dienstverlening van Guides en van ons zelf te verbeteren, verwerken wij je reviews en delen wij deze informatie met de Guide waarop de boeking van toepassing is. Daarnaast verzamelen wij welke browser je gebruikt, wanneer en hoe je het platform gebruikt. 

• Wanneer je een betaling op het Thanks for the Trip platform doet, verwerken bij betalingsinformatie zoals de betaalwijze. Voor het afhandelen van de betalingen maken we gebruik van een gecertificeerde betalingsdienst, een zogenaamde Payment Service Provider en van Tikkie de betaalapp.  

• Om jou een nog betere ervaring te bieden, kun je ervoor kiezen om persoonlijke voorkeuren van jezelf en andere Guests te delen. Deze persoonlijke voorkeuren delen we met de Guide(s) van jouw volgende boeking. Door het delen van de persoonlijke voorkeuren van andere Guests, bevestig je dat je de bevoegdheid hebt om deze gegevens te delen. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Thanks for the Trip is niet bedoeld voor en heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@thanksforthetrip.com, dan verwijderen wij deze informatie. 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Om jou een nog betere ervaring te bieden, neemt Thanks for the Trip op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens aan te pas komt. Thanks for the Trip maakt gebruik van een zelf ontwikkeld algoritme waarbij we jou op basis van jouw persoonsgegevens trips voorstellen waarvan we denken dat deze jou aanspreken. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Thanks for the Trip bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wettelijk is geregeld dat organisaties hun administratie, waaronder jouw boekingen, 7 jaar dienen te bewaren. Andere gegevens bewaren we niet langer dan 3 jaar. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Thanks for the Trip verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken, zoals aan de Local van de Trip die je geboekt hebt, indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Thanks for the Trip blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Thanks for the Trip gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Thanks for the Trip gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Op Thanks for the Trip worden met onze toestemming ook cookies geplaatst door Facebook en Google. Deze cookies zijn bedoeld om het websitebezoek te meten en te optimaliseren en voor marketingdoeleinden. Na 38 maanden worden deze gegeven automatisch gewist. Klik hier voor meer informatie over ons cookie beleid of ga naar www.thanksforthetrip.com/cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Thanks for the Trip en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@thanksforthetrip.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 2 weken, op jouw verzoek . Thanks for the Trip wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Thanks for the Trip neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via privacy@thanksforthetrip.com.